پرواز تهران به شهر وان تا زمان نا مشخص انجام نمیشود

تور وان از تهران در ایام نوروز

برنامه های کاملا متفاوت در شهر وان ترکیه با بهترین اجرای تور با گروه همسفر پرواز آسیا

ومراسم ویژه سال نو در شهر وان کشور ترکیه همراه با شاد ترین مراسم ها در هتل اورارتو

تاریخ های حرکت به سمت شهر وان از تهران  95/1/2 و 95/1/9 حرکت از تهران به

سمت شهر وان ترکیه با پرواز ایران پویا  انجام میشود .

-هوایی-از-تهران تور وان هوایی

وان هوایی از تهران

تور وان از تهران در ایام نوروز

برنامه های کاملا متفاوت در شهر وان ترکیه با بهترین اجرای تور با گروه همسفر پرواز آسیا

ومراسم ویژه سال نو در شهر وان کشور ترکیه همراه با شاد ترین مراسم ها در هتل اورارتو

تاریخ های حرکت به سمت شهر وان از تهران  95/1/2 و 95/1/9 حرکت از تهران به

سمت شهر وان ترکیه با پرواز ایران پویا  انجام میشود .