هتل 4 ستاره تامارا

این هتل در مرکز شهر و در خیابان جمهوریت قراردارد

1 هتل4*تامارا

تامارا1

اتاق های هتل لوکس و مجهز به اینترنت رایگان تلویزیون با آنتن ماهواره سشوار وسیستم گرمایش و سرمایش

میباشد

2 هتل4*تامارا

تامارا2

3 هتل4*تامارا

تامارا3

هتل تامارای شهر وان دارای رستوران اجاق باشی و بار میباشد

4 هتل4*تامارا

تامارا4

حمام ترک سونا و انواع ماساژ نیز از دیگر امکانات هتل میباشد.