جاذبه های دیدنی دبی | قسمت دوم

معرفی جاذبه های دیدنی پایتخت خرید خاورمیانه ، دبی | قسمت دوم یکی از شهرهای مهم و بزرگ کشور امارات متحده عربی ، شهر بزرگ دبی می باشد که پایتخت تجاری آن محسوب می شود. پیشرفت‌ های این شهر بسیار سریع و چشمگیر بوده است ، به طوری که در حال حاضر ا…

جاذبه های دیدنی دبی | قسمت اول

معرفی جاذبه های دیدنی پایتخت خرید خاورمیانه ، دبی | قسمت اول یکی از شهرهای مهم و بزرگ کشور امارات متحده عربی ، شهر بزرگ دبی می باشد که پایتخت تجاری آن محسوب می شود. پیشرفت‌ های این شهر بسیار سریع و چشمگیر بوده است ، به طوری که در حال حاضر ا…